Voor advies bel 015 - 215 78 00

Hypotheek voor uitzendkracht en flexwerker

Het kan voorkomen dat u geen vaste baan met een contract voor onbepaalde tijd heeft, bijvoorbeeld omdat u een tijdelijk contract heeft. De vraag is nu of u een huis kunt kopen zonder vast contract? In de meeste gevallen krijgt men van de werkgever een intentieverklaring waarmee het verkrijgen van een hypotheek zonder vast contract verder geen problemen oplevert. Maar het komt ook regelmatig voor dat er een aanvraag voor een hypotheek moet worden gedaan voor iemand met een tijdelijk contract zonder intentieverklaring. Uitzendkrachten en flexwerkers vallen hier ook onder.

 

Tijdelijk contract zonder intentieverklaring

We hebben in onze hypotheekpraktijk dagelijks te maken met werknemers die een tijdelijk contract zonder intentieverklaring hebben. Hierbij kunt u denken aan wetenschappelijk personeel dat werkzaam is bij de Nederlandse universiteiten, zoals promovendi en postdocs. Een andere grote groep zijn de medici zoals bijvoorbeeld de artsen in opleiding of arts-onderzoekers, maar ook advocaat-stagiaires.

Een hypotheek voor flexwerkers en uitzendkrachten vergt de nodige expertise. Deze groep werknemers heeft namelijk geen vast contract, maar veelal een tijdelijk contract zonder intentieverklaring. We beschrijven meerdere manieren waarop deze groep uitzendkrachten en flexwerkers mogelijk in aanmerking kunnen komen voor het kopen van een huis en de daarbij behorende hypotheek.

Tijdelijk contract met perspectiefverklaring

Een hypotheek voor uitzendkrachten en flexwerkers behoort sinds enige tijd tot de mogelijkheden. Er zijn hypotheekverstrekkers die voor flexwerkers en uitzendkrachten een hypotheekaanvraag willen honoreren. Dit geldt voor de flexwerkers en de uitzendkrachten die een flexibel arbeidscontract hebben en tenminste 1 jaar beoordeelbare werkervaring hebben. De hypotheekaanvragen zijn mogelijk zonder en met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), mits de werkgever van één van de nader te noemen uitzendorganisaties bereid is een perspectiefverklaring op te stellen.

Bij een perspectiefverklaring wordt er voor de flexwerker of uitzendkracht gekeken naar aspecten als opleiding, werkervaring, competenties, functieniveau, persoonlijkheid, het toekomstperspectief en de (lokale) arbeidsmarkt. In tegenstelling tot reguliere aanvragen voor hypotheken van uitzendkrachten en flexwerkers wordt in combinatie met de perspectiefverklaring het actuele inkomen zoals vermeld op de werkgeversverklaring in zijn geheel meegenomen om de leencapaciteit te bepalen. Dit in plaats van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar.

Uitzendbureaus waarbij perspectiefverklaring mogelijk is

Een hypotheek aanvragen voor uitzendkrachten en flexwerkers is mogelijk bij de volgende uitzenders:

adecco perspectiefverklaring Driessen perspectiefverklaring Happy Nurse perspectiefverklaring Manpower perspectiefverklaring Otto Workforce perspectiefverklaring Randstad perspectiefverklaring Tempo-team perspectiefverklaring Timing perspectiefverklaring Yacht perspectiefverklaring Young Capital perspectiefverklaringActief Werkt perspectiefverklaring

We willen benadrukken dat de uitzendkracht of flexwerker actief zijn werkgever dient te benaderen over het verkrijgen van een perspectiefverklaring (die overigens slechts een half jaar geldig is). In de meeste gevallen moet u minimaal één jaar in dienst zijn van uw werkgever. Informeer bij uw werkgever naar de mogelijkheden rondom het aanvragen van een perspectiefverklaring.

Tijdelijk contract zonder perspectief- en intentieverklaring

De perspectiefverklaring biedt de mogelijkheid uit te gaan van het huidige inkomen. Maar uitzendkrachten en flexwerkers met een tijdelijk contract en zonder intentie- en perspectiefverklaring kunnen mogelijk alsnog een hypotheek verkrijgen. Hieronder beschrijven wij andere mogelijkheden:

  • Een hypotheek zonder intentieverklaring aanvragen op het inkomen van de afgelopen jaren.
    De bekendste optie voor het verkrijgen van een hypotheek zonder intentieverklaring is dat de hypotheekadviseur kijkt naar het inkomen van de afgelopen jaren. Voor de hypotheek dient de hypotheekadviseur het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren te berekenen. Ook dient u een werkgeversverklaring te kunnen overhandigen. Het gemiddeld inkomen is het inkomen dat voor de hypotheek meegenomen mag worden in de toetsing tot maximaal het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar. Indien u een hypotheek zonder intentieverklaring wenst en het gemiddelde inkomen van de afgelopen jaren voldoende is volgens de hypotheeknorm, dan is het zelfs mogelijk in aanmerking te komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • Een hypotheek zonder intentieverklaring aanvragen op basis van uw toekomstperspectief.
    Een andere optie voor het verkrijgen van een hypotheek zonder intentieverklaring is dat de hypotheekadviseur kijkt naar andere factoren die een positief effect op de hypotheekaanvraag kunnen hebben. Een voorbeeld hiervan is het toekomstperspectief van de aanvrager. Hierbij kunt u denken aan het opleidingsniveau van de hypotheekaanvrager, de te verwachten salarisgroei, de arbeidsmarktomstandigheden, etc. De hypotheekadviseur dient uitstekend op de hoogte te zijn van het acceptatiebeleid van de verschillende hypotheekverstrekkers. Het is goed mogelijk dat meerdere hypotheekverstrekkers de hypotheekaanvraag weigeren, terwijl er toch mogelijkheden zijn voor het afsluiten van een hypotheek met goede condities bij andere uitstekende hypotheekverstrekkers. Een goed voorbeeld hiervan is de postdoc of de promovendus. Deze personen zijn al universitair geschoold maar kiezen voor een wetenschappelijke carrière. Een carrière in het bedrijfsleven wordt (nog even) uitgesteld. Of denk ook aan artsen in opleiding, maar ook aan advocaten.
  • Hypotheek zonder intentieverklaring met borgstelling van ouders
    Een andere optie voor het verkrijgen van een hypotheek zonder intentieverklaring is dat de hypotheekadviseur informeert naar de mogelijkheden dat iemand anders garant/borg staat voor uw hypotheek. In zo’n geval zouden bijvoorbeeld uw (groot)ouders borg kunnen staan voor uw betalingsverplichting van de hypotheek. Zij worden dan hoofdelijk aansprakelijk voor mogelijk het hele bedrag van de hypotheek, en dat geeft de hypotheekverstrekker extra zekerheid. Niet alle hypotheekverstrekkers zijn hiertoe bereid. Ook moet u bedenken dat uit het hypotheekadvies duidelijk moet blijken dat u in de nabije toekomst zelf in staat bent de hypotheek op uw inkomen te dragen. Kortom, ook hier speelt het toekomstperspectief nog steeds een rol.

Wilt u nog meer mogelijke opties lezen, dan treft u hier nog aanvullende informatie over een hypotheek zonder intentieverklaring.

Gratis hypotheek advies

We hopen dat we u voldoende inzicht hebben kunnen geven in het feit dat er wel degelijk goede mogelijkheden zijn voor het verkrijgen van een hypotheek voor flexwerkers en uitzendkrachten. Een hypotheekadvies blijft maatwerk en onze hypotheekadviseur neemt dan ook graag de tijd om te bezien wat de mogelijkheden zijn in uw persoonlijke situatie.

Wij kunnen u een gratis hypotheekgesprek aanbieden waarin wij u vrijblijvend informeren over de (on)mogelijkheden van uw hypotheek. Neem hier contact met ons op hierover, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.