Voor advies bel 015 - 215 78 00

Een hypotheek zonder intentieverklaring afsluiten

Een hypotheek zonder intentieverklaring afsluiten

Een huis kopen zonder vast contract betekent dat u geen vaste baan heeft voor een onbepaalde tijd of makkelijker gezegd dat u een tijdelijk contract heeft. In de meeste gevallen krijgt men van de werkgever een intentieverklaring waarmee het verkrijgen van een hypotheek zonder vast contract verder geen problemen oplevert.

Klik hier als u meer informatie wilt over het aanvragen van een hypotheek zonder vast contract maar met een intentieverklaring. In de onderstaande informatie gaan we dieper in op het verkrijgen van een hypotheek zonder intentieverklaring.

 

Hypotheek zonder intentieverklaring aanvragen

Een intentieverklaring maakt het aanvragen van een hypotheek veel makkelijker. Deze intentieverklaring is in feite niets anders dan de intentie van de werkgever om het tijdelijke contract op te laten volgen door een vast contract. Klik hier voor een voorbeeld van een intentieverklaring (de intentieverklaring passage staat vermeld in de vierde rij).

Er zijn ook werknemers die een hypotheek zonder intentieverklaring moeten zien te krijgen. Een goed voorbeeld hiervan is een wetenschappelijk medewerker aan de universiteit zoals bijvoorbeeld de promovendus of de postdoc medewerker. De universiteit kan de promovendus geen intentieverklaring verstrekken omdat bijvoorbeeld niet duidelijk is of er later nog budget is voor verder onderzoek. Deze groepen moeten dus een aanvraag voor een hypotheek zonder intentieverklaring doen.

Een hypotheek zonder intentieverklaring is niet onmogelijk maar vergt meer expertise van de hypotheekadviseur en hangt uiteraard van uw persoonlijke situatie af. V&W Adviseurs kan u helpen door middel van een gratis hypotheekadvies. Maak een afspraak door contact met ons op te nemen via 015 – 215 78 00 of stuur een e-mail naar info@vwadviseurs.nl.

Een-hypotheek-zonder-intentieverklaring-aanvragen-op-het-inkomen-van-de-afgelopen-jaren

Interesse in een vrijblijvend gesprek?

Mocht het een en ander u niet duidelijk zijn, of u wilt vrijblijvend een afspraak maken, dan kan dat via dit formulier.

 

Uw gegevens

 

Naam*

E-mailadres*

Als u liever heeft dat wij u bellen, vult u dan uw best bereikbare telefoonnummer in.

 

Telefoon

 

Opmerkingen*

Opties voor een hypotheek zonder intentieverklaring

Hypotheek zonder intentieverklaring – Inkomen afgelopen jaren

De eerste optie voor het verkrijgen van een hypotheek zonder intentieverklaring is dat de hypotheekadviseur kijkt naar het inkomen van de afgelopen jaren. Voor de hypotheek dient de hypotheekadviseur het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren te berekenen en u dient een werkgeversverklaring te kunnen overhandigen. Het gemiddelde inkomen is het inkomen dat voor de hypotheek meegenomen mag worden in de toetsing tot maximaal het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar.

Indien u een hypotheek zonder intentieverklaring wenst en het gemiddelde inkomen van de afgelopen jaren voldoende is volgens de hypotheeknorm, dan is het zelfs mogelijk in aanmerking te komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Bovengenoemde uitleg is ook van toepassing voor hypotheken voor flexwerkers of hypotheken voor uitzendkrachten.

Hypotheek zonder intentieverklaring – Toekomstperspectief

De tweede optie voor het verkrijgen van een hypotheek zonder intentieverklaring is dat de hypotheekadviseur kijkt naar andere factoren die een positief effect op de hypotheekaanvraag kunnen hebben. Een voorbeeld hiervan is het toekomstperspectief van de aanvrager. Hierbij kunt u denken aan het opleidingsniveau van de hypotheekaanvrager, de te verwachten salarisgroei, de arbeidsmarktomstandigheden etc.

De hypotheekadviseur dient uitstekend op de hoogte te zijn van het acceptatiebeleid van de verschillende hypotheekverstrekkers. Het is goed mogelijk dat meerdere hypotheekverstrekkers de hypotheekaanvraag weigeren, terwijl er toch mogelijkheden zijn voor het afsluiten van een hypotheek met goede condities bij uitstekende hypotheekverstrekkers.

Een goed voorbeeld hiervan is de postdoc of de promovendus. Deze personen zijn al universitair geschoold maar kiezen voor een wetenschappelijke carrière. Een carrière in het bedrijfsleven wordt (nog even) uitgesteld.

Hypotheek zonder intentieverklaring – Borgstelling van ouders

Een andere optie voor het verkrijgen van een hypotheek zonder intentieverklaring is dat de hypotheekadviseur informeert naar de mogelijkheden dat iemand anders garant/borg staat voor uw hypotheek.

Niet alle hypotheekverstrekkers zijn hiertoe bereid en bedenk ook dat uit het hypotheekadvies ook duidelijk moet blijken dat u in de nabije toekomst de hypotheek zelf kunt dragen op uw inkomen. Kortom, ook hier speelt het toekomstperspectief nog steeds een rol.

TIP: Als de hypotheekverstrekker mogelijk bereid is tot borgstelling van ouders, dan kunt u hen alvast werkgeversverklaringen laten vragen, alsmede een recente aangifte inkomstenbelasting waaruit de vermogenspositie (bijv. overwaarde op woning) van de ouders blijkt.

De borgstelling houdt in dat bijvoorbeeld uw (groot)ouders borg staan voor uw betalingsverplichting van de hypotheek. De ouders worden hoofdelijk aansprakelijk voor mogelijk het hele bedrag van de hypotheek en dat geeft de hypotheekverstrekker extra zekerheid.

Hypotheek zonder intentieverklaring – opvolging met een tijdelijk contract

Steeds vaker doen wij een aanvraag voor een hypotheek zonder vast contract zonder dat er sprake is van een intentieverklaring. Een andere mogelijkheid is dat de werkgever het tijdelijke contract nogmaals laat opvolgen door een tijdelijk contract (zonder intentieverklaring).

Ook hier is het wederom afhankelijk van uw persoonlijke situatie of u een hypotheek kunt krijgen bij een hypotheekverstrekker. Dus wat was het inkomen afgelopen jaren, het toekomstperspectief of kan er sprake zijn van borgstelling.