Voor advies bel 015 - 215 78 00

Hypotheek zonder intentieverklaring afsluiten

Een huis kopen zonder intentieverklaring met een tijdelijk contract? In de meeste gevallen krijgt men van de werkgever een intentieverklaring waarmee het verkrijgen van een hypotheek verder geen problemen oplevert. Maar wat als u een hypotheek zonder intentieverklaring wilt aansluiten?

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een hypotheek zonder vast contract en zonder een intentieverklaring? In de onderstaande informatie gaan we dieper in op het verkrijgen van een hypotheek zonder intentieverklaring.

hypotheek zonder intentieverklaring

Hypotheek zonder intentieverklaring aanvragen

Een intentieverklaring maakt het aanvragen van een hypotheek veel makkelijker. Deze intentieverklaring is in feite niets anders dan de intentie van de werkgever om het tijdelijke contract op te laten volgen door een vast contract.

Er zijn ook werknemers die een hypotheek zonder intentieverklaring moeten zien te krijgen. Een goed voorbeeld hiervan is een wetenschappelijke medewerker aan de universiteit zoals bijvoorbeeld de promovendus of de postdoc medewerker. De universiteit kan de promovendus geen intentieverklaring verstrekken omdat bijvoorbeeld niet duidelijk is of er later nog budget is voor verder onderzoek. Meer lezen over deze doelgroep? Bekijk de informatie over hypotheken voor promovendus of postdoc medewerkers.

Ook bij de medische beroepen zien we vaker dienstverbanden zonder dat er een intentieverklaring mogelijk is waaronder artsen (in opleiding), arts-onderzoekers, AIOS (arts in opleiding tot specialist) of een ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist). Meer informatie over een hypotheek voor medici.

Sinds enige tijd kunnen onze hypotheekadviseurs ook voor leerkrachten in het primaire onderwijs en voor verpleegkundigen in een ziekenhuis of GGZ-instelling zonder intentieverklaring een hypotheek verzorgen. Lees meer over een hypotheek voor leerkrachten en verpleegkundigen.

Een hypotheek voor flexwerkers, dus geen vast contract of intentieverklaring?

De belangrijkste reden dat een hypotheekverstrekker een hypotheekaanvraag afwijst, is dat bij hen een hypotheek zonder vast contract niet mogelijk is. Hypotheekverstrekkers noemen deze groep ook wel flexwerkers. Met de doelgroep flexwerkers worden feitelijk alle werknemers bedoeld die geen intentieverklaring krijgen.

  Interesse in een vrijblijvend gesprek?

  Mocht het een en ander u niet duidelijk zijn, of u wilt vrijblijvend een afspraak maken, dan kan dat via dit formulier.

   

  Uw gegevens

   

  Naam*

  E-mailadres*

  Als u liever heeft dat wij u bellen, vult u dan uw best bereikbare telefoonnummer in.

   

  Telefoon

   

  Opmerkingen*

  referenties hypotheek adviseur

  Opties voor een hypotheek zonder intentieverklaring

  Hypotheek zonder intentieverklaring -> Inkomen afgelopen jaren
  De eerste optie voor het verkrijgen van een hypotheek zonder intentieverklaring is dat de hypotheekadviseur kijkt naar het inkomen van de afgelopen jaren. Voor de hypotheek dient de hypotheekadviseur het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren te berekenen en u dient een werkgeversverklaring te kunnen overhandigen. Het gemiddelde inkomen is het inkomen dat voor de hypotheek meegenomen mag worden in de toetsing tot maximaal het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar.

  Indien u een hypotheek zonder intentieverklaring wenst en het gemiddelde inkomen van de afgelopen jaren voldoende is volgens de hypotheeknorm, dan is het zelfs mogelijk in aanmerking te komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

  Hypotheek zonder intentieverklaring -> Toekomstperspectief
  De tweede optie voor het verkrijgen van een hypotheek zonder intentieverklaring is dat de hypotheekadviseur kijkt naar andere factoren die een positief effect op de hypotheekaanvraag kunnen hebben. Een voorbeeld hiervan is het toekomstperspectief van de aanvrager. Hierbij kunt u denken aan het opleidingsniveau van de hypotheekaanvrager, de te verwachten salarisgroei, de arbeidsmarktomstandigheden etc.

  De hypotheekadviseur dient uitstekend op de hoogte te zijn van het acceptatiebeleid van de verschillende hypotheekverstrekkers. Het is goed mogelijk dat meerdere hypotheekverstrekkers de hypotheekaanvraag weigeren, terwijl er toch mogelijkheden zijn voor het afsluiten van een hypotheek met goede condities bij uitstekende hypotheekverstrekkers.

  Een goed voorbeeld hiervan is de postdoc of de promovendus. Deze personen zijn al universitair geschoold maar kiezen voor een wetenschappelijke carrière. Een carrière in het bedrijfsleven wordt (nog even) uitgesteld. Een ander voorbeeld zijn de medici waar het toekomstperspectief min of meer voor zich spreekt.

  Hypotheek op basis van de Perspectiefverklaring voor uitzendkrachten.
  Er zijn hypotheekverstrekkers die voor flexwerkers en uitzendkrachten een hypotheekaanvraag willen honoreren. Dit geldt voor de flexwerkers en de uitzendkrachten die een flexibel arbeidscontract hebben en tenminste 1 jaar beoordeelbare werkervaring hebben. De hypotheekaanvragen zijn mogelijk zonder en met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), mits de werkgever van nader te noemen uitzendorganisaties een perspectiefverklaring willen opstellen. De Perspectiefverklaring is beschikbaar via een beperkt aantal uitzendorganisaties. Kijk in het register van de Stichting Perspectief Verklaring voor de aangesloten organisaties.

  Bij een perspectiefverklaring wordt er voor de flexwerker of uitzendkracht gekeken naar de opleiding, werkervaring, competenties, functieniveau, persoonlijkheid, het toekomstperspectief en de (lokale) arbeidsmarkt. In tegenstelling tot reguliere aanvragen voor hypotheken van uitzendkrachten en flexwerkers wordt in combinatie met de perspectiefverklaring het actuele inkomen zoals vermeld op de werkgeversverklaring in zijn geheel meegenomen om de leencapaciteit te bepalen. Dit in plaats van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar.

  Hypotheek o.b.v. de arbeidsmarktscan
  Een hypotheek op basis van de Arbeidsmarktscan geeft flexwerkers meer mogelijkheden voor een hypotheek. Vanaf januari 2020 komt de ‘Arbeidsmarktscan’ beschikbaar voor flexwerkers. Het doel van de Arbeidsmarktscan is om meer flexwerkers een verantwoorde en betaalbare hypotheek te bieden op basis van hun kansen op de arbeidsmarkt. Hiermee wil men de woningmarkt positief stimuleren.

  Hypotheekverstrekkers kijken met de komst van deze Arbeidsmarktscan niet alleen naar het huidige inkomen en arbeidsverleden van werknemers, maar vooral naar hun perspectief op de arbeidsmarkt en kansen om in de toekomst voldoende inkomen te verwerven. Voor een grote groep flexwerkers kan deze arbeidsmarktscan echt een welkome optie zijn.

  Gratis hypotheekadvies

  We hebben u inzichtelijk willen maken dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor het verkrijgen van hypotheek voor flexwerkers. Een hypotheek zonder intentieverklaring vereist maatwerk en expertise van de hypotheekadviseur.

  Wij kunnen u een gratis hypotheekgesprek aanbieden waarin wij u vrijblijvend  informeren over de (on)mogelijkheden van uw hypotheek. Neem contact met ons op of bel naar 015 – 215 78 00.

  gratis en persoonlijk hypotheekadvies