Voor advies bel 015 - 215 78 00

Hypotheek met de arbeidsmarktscan

Een huis kopen zonder dat u over een vast contract beschikt is geen probleem mits uw werkgever bereid is een intentieverklaring te verstrekken. Deze intentieverklaring is in feite niets anders dan de intentie van de werkgever om het tijdelijke contract op te laten volgen door een vast contract.

Er zijn genoeg werknemers die een hypotheek zonder intentieverklaring moeten zien te verkrijgen. Vanaf 1 januari 2020 is de arbeidsmarktscan beschikbaar gekomen voor flexwerkers voor het bepalen van het inkomen. De huidige opties zijn nu:

 1. Een hypotheek op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar.
 2. Een hypotheek op basis van de Perspectiefverklaring voor uitzendkrachten.
 3. Een hypotheek op basis van een toekomstperspectief
 4. Een hypotheek op basis van de Arbeidsmarktscan.
hypotheek zonder intentieverklaring

De arbeidsmarktscan

De Arbeidsmarktscan bepaalt aan de hand van 12 vragen wat de kansen van de hypotheekaanvrager op de arbeidsmarkt zijn. De verdiencapaciteit is het actuele inkomen wat op dit moment gemiddeld verdiend wordt door mensen die voldoen aan dezelfde criteria als de hypotheekaanvrager. De vragen hebben betrekking op opleidingsniveau, diploma, leeftijd, werkervaring, branche, beroep, dienstverband en regio. Deze gegevens worden gekoppeld aan beschikbare gegevens over onder andere vacatures, lange termijnontwikkelingen van beroepen, verwachte groei/krimp van de economie etc. Op basis van de antwoorden van de hypotheekaanvrager volgt er een gewaarmerkt rapport met een score en verdiencapaciteit. Binnen de scan vinden diverse controles plaats waaronder een geautomatiseerde diplomascan.

De Arbeidsmarktscan is bedoeld voor flexwerkers in loondienst, zoals oproepkrachten en aanvragers met een tijdelijk contract zonder intentieverklaring. Het loondienstverband wordt aangetoond via een werkgeversverklaring. De regeling is niet beschikbaar voor werknemers die werken via een uitzendbureau. Voor deze groep maken we gebruik van de Perspectiefverklaring.

Een belangrijke voorwaarde is dat de hypotheekaanvrager/flexwerker op het moment van de aanvraag de afgelopen 14 maanden tenminste 12 maanden in loondienst heeft gewerkt. Daarnaast is de arbeidsmarktscan vooralsnog alleen beschikbaar voor diploma’s behaald aan Nederlandse instellingen anders is de diplomascan niet beschikbaar en derhalve de arbeidsmarktscan niet mogelijk.

  Interesse in een vrijblijvend gesprek?

  Mocht het een en ander u niet duidelijk zijn, of u wilt vrijblijvend een afspraak maken, dan kan dat via dit formulier.

   

  Uw gegevens

   

  Naam*

  E-mailadres*

  Als u liever heeft dat wij u bellen, vult u dan uw best bereikbare telefoonnummer in.

   

  Telefoon

   

  Opmerkingen*

   

   

  Aanvragen van een arbeidsmarktscan

  U kunt zelf de Arbeidsmarktscan aanvragen op Arbeidsmarktkansen.nl en vult de antwoorden in. Daarna dient u een diploma te uploaden. Het is handig om vooraf het diploma te downloaden via DUO.nl. Na het uploaden krijgt u te zien wat uw verdiencapaciteit is en of u boven de 70 punten uitkomt. Zo ja, dan kan de betaling volgen en ontvangt u het gewaarmerkte rapport van de Arbeidsmarktscan. De kosten van de Arbeidsmarktscan zijn ca. € 110,00 inclusief btw en voor uw eigen rekening. U betaalt alleen als het rapport ook kan bijdragen aan de hypotheekaanvraag.

  Het wel of niet verstrekken van een hypotheek is op dit moment afhankelijk van individuele beoordeling op basis van het acceptatiekader van een hypotheekverstrekker. Met de arbeidsmarktscan is er een extra mogelijkheid te beoordelen of de hypotheekaanvrager voor een hypotheek in aanmerking komt.

  Vooraf advies over aanvragen arbeidsmarktscan

  De vraag is overigens in hoeverre u de arbeidsmarktscan bruikbaar vindt. De arbeidsmarktscan kost u toch geld dus wellicht is het raadzaam eerst vooraf met ons te overleggen over een inschatting van de mogelijkheden in uw situatie. Het is namelijk heel goed mogelijk dat de verdiencapaciteit lager wordt vastgesteld dan het inkomen dat u daadwerkelijk verdient. Het inkomen waar een hypotheekverstrekker mee gaat rekenen is altijd het laagste bedrag van de werkgeversverklaring of de verdiencapaciteit uit de scan. Wellicht is het mogelijk voor u om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te krijgen maar het kan zijn dat u daarmee niet de woning koopt die u eigenlijk zou willen kopen.

  Ons advies is onze expertise te gebruiken omdat wij jarenlange ervaring hebben met het verkrijgen van hypotheek voor flexwerkers. Een hypotheek zonder intentieverklaring vereist maatwerk en expertise van de hypotheekadviseur.

  Sinds enige tijd kunnen onze hypotheekadviseurs ook voor leerkrachten in het primaire onderwijs en voor verpleegkundigen in een ziekenhuis of GGZ-instelling zonder intentieverklaring een hypotheek verzorgen. Voor meer informatie over de specifieke randvoorwaarden van een hypotheek voor leerkrachten en verpleegkundigen kunt u bij ons terecht.

  Kortom, wij kunnen u een gratis hypotheekgesprek aanbieden waarin wij u vrijblijvend  informeren over de (on)mogelijkheden van uw hypotheek. Neem contact met ons op of bel naar 015 – 215 78 00.