Voor advies bel 015 - 215 78 00

Disclaimer

Inhoud

V&W Adviseurs B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen (hierna V&W genoemd) hebben deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. V&W streeft er naar dat de op de website aangeboden informatie correct is. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Eigendomsrechten

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van V&W Adviseurs B.V. De bezoeker van de website mag de informatie afdrukken, mits dit geschiedt voor eigen privé gebruik (dus geen commercieel gebruik) en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

V&W, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot de op deze website gepubliceerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Opvolging e-mails

Uiteraard streven wij naar tijdige en correcte opvolging van de naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. V&W kan dit niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacy

De door V&W via de website verkregen gegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand en worden behandeld volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.