Voor advies bel 015 - 215 78 00

Rente(vast)constructies

Voorbeelden van rentevastconstructies

 

Onderzoeker Marloes Hoogerbrugge deelt haar ervaring V&W Adviseurs

Marloes Hoogerbrugge vertelt over V&W Adviseurs

We hebben een uitvoerig hypotheekgesprek gehad waarin uitgebreid de tijd werd genomen en specifiek naar onze wensen werd gekeken. Gelukkig was de inschatting van de hypotheekadviseur op de kans van het verkrijgen van een hypotheek positief, zodat we met een gerust hart het verdere traject zijn ingegaan. Een aanrader!

Bekijk alle referenties

 

Het rentepercentage voor hypothecaire leningen kan voor verschillende rentevaste perioden vastgelegd worden. Er is een breed scala aan mogelijkheden ten aanzien van rentevaste perioden, variërend van variabele rente tot 30 jaar rentevast. Bij de te kiezen rentevaste perioden kunt u uiteraard gebruik maken van onze expertise.

Uiteraard is de renteverwachting een belangrijke factor bij het kiezen van een bepaalde rentevaste periode. Een andere bepalende factor waar naar gekeken dient te worden, is hoe de woonlasten zich verhouden tot het (verwachte) inkomen. Het kan best zijn dat de verhouding woonlasten ten opzichte van het inkomen voor een lange periode gewaarborgd moet blijven, waardoor de renteverwachting een minder relevant aspect is geworden.

Rentebedenktijdconstructie

Oriëntatie-, start- of opstaphypotheek zijn constructies waarbij u start met een bepaald rentepercentage en gedurende een korte periode na het afsluiten van de hypothecaire lening de tijd heeft om zich te oriënteren op de duur van de rentevastperiode en op de hoogte van de hypotheekrente. Als u wilt, kunt u binnen deze periode een nieuwe rentevastperiode kiezen.

Een andere rentebedenktijdconstructie is als u een (lange) rentevastperiode kiest waarbij u bijvoorbeeld twee jaar voor het aflopen van de rentevastperiode van de hypothecaire lening kunt kiezen voor het vastleggen van de nieuwe hypotheekrente voor de volgende rentevastperiode periode.

Rentemiddelingsconstructie

De bedoeling van hypothecaire leningen met een rentemiddelingsconstructie is het effect van renteschommelingen gedurende de looptijd te verzachten. Op het moment waarop een rentevaste periode ingaat, wordt een bepaald rentepercentage overeengekomen voor een aantal jaren. Deze afhankelijkheid van een op een bepaald moment actueel rentepercentage wordt door velen ervaren als een nadeel. Met deze constructie wordt de hoogte van de rente niet eenmaal per bepaalde rentevastperiode herzien, maar wordt ieder jaar een vijfde of een tiende deel van de schuld aangepast aan de marktrente van dat moment.

Rentedrempelconstructie

Constructies met een rentedrempel vangen renteveranderingen op door te werken met een bandbreedte. Binnen een bandbreedte leiden schommelingen niet tot een aanpassing van de rente. Als de rente buiten de bandbreedte komt dan vindt aanpassing niet volledig plaats maar ter grootte van het verschil met de bandbreedte. Ter verduidelijking: de overeengekomen rente met de geldgever bedraagt 5% en de bandbreedte is 2%. De rente wijzigt pas als de marktrente op enig moment hoger is dan 7% of lager is dan 3%.

Overstapconstructie

Bij een overstapconstructie kan de geldnemer (kosteloos) vanuit een bepaalde rentevastperiode of vanuit een variabele rentesituatie overgaan naar een andere, veelal langere rentevastperiode. Deze constructies worden veelal gesloten als de verwachting is dat het renteniveau dalende is.

Meeneemconstructie

Dit houdt in dat bij verhuizing het rentepercentage van de bestaande hypothecaire geldlening kan worden meegenomen naar het nieuwe huis. Dit is uiteraard alleen aantrekkelijk als op moment van verhuizen de actuele marktrente hoger is dan de in het verleden afgesproken contractrente.