Voor advies bel 015 - 215 78 00

Financiële verzekeringen zakelijk

Rechtsbijstandsverzekering voor bedrijven

U of uw bedrijf kan natuurlijk te maken krijgen met een juridisch geschil. Denk bijvoorbeeld aan een conflict met werknemers, afnemers, leveranciers, de overheid, de (ver)huurder of met uw zakenpartner. U krijgt dan niet alleen te maken met de juridische rompslomp, maar ook kunnen de kosten flink oplopen. Met deze verzekering kunt aanspraak maken op juridische bijstand, terwijl de kosten van een advocaat en proceskosten worden vergoed.

Iemand die alleen voor zijn gezin een rechtsbijstandsverzekering heeft, heeft geen dekking voor zakelijke geschillen. Voor zzp’ers (zelfstandige zonder personeel) is het desgewenst mogelijk om zaak en gezin te verzekeren.

De hoogte van de premie hangt af van meerdere factoren zoals de omzet, de bedrijfstak, het aantal medewerkers e.d.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om schade te dekken die u kunt veroorzaken in het kader van uw beroepsuitoefening. U dient hierbij te denken aan fouten die een deskundige maakt, waardoor derden (klanten) schade ondervinden. Anders dan de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gaat het hier om zuivere vermogensschade, dus zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. De polis biedt dekking tegen financiele schade door vergissingen en onachtzaamheden, maar ook onjuiste adviezen e.d.

Deze verzekering is met name aan te bevelen voor de vrije beroepsbeoefenaars zoals advocaten, artsen, accountants, belastingconsulenten, notarissen, actuarissen en makelaars e.d.

De hoogte van de premie is niet zo vast te stellen. Deze hangt af van de aard van het beroep en de omvang/omzet van het bedrijf.

Ziekteverzuimverzekering

Een ziekteverzuimverzekering kan u helpen om de kosten op te vangen. U bent afhankelijk van een eventuele CAO verplicht om 70 tot 100% van het salaris door te betalen in geval van ziekte van uw werknemer. Sinds 2004 bent u verplicht om het loon van uw zieke medewerkers 2 jaar door te betalen. Is de werknemer na die 2 jaar nog steeds arbeidsongeschikt dan ontvangt deze in principe een uitkering op grond van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kunt ervoor kiezen zelf een deel van het risico te dragen door zelf het loon van de zieke werknemers door te betalen tot een zeker maximum (stop-lossverzekering). Voor kleinere ondernemingen geldt dat de verzekeraar direct (een deel van) het loon doorbetaald.

Arbeidsongeschiktheid voor zelfstandig ondernemers

Als zelfstandig ondernemer is het altijd raadzaam om eens stil te staan bij uw voorzieningen in geval van een onverhoopte arbeidsongeschiktheid. Sinds 1 januari 2004 heeft de overheid zich volledig teruggetrokken en is er geen enkele voorziening meer aanwezig. Kunt u dan uw gezin nog onderhouden? Kunt u nog doorleven op dezelfde voet? Kunt u de woonlasten van uw woning nog opbrengen? Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vragen en vervolgens de juiste keuze te maken, zal een uitvoerige inventarisatie gemaakt dienen te worden van uw persoonlijke situatie, eisen en wensen.

Als eenmaal is vastgesteld wat de benodigde verzekerde bedragen dienen te zijn, dan dient u ook nog andere belangrijke keuzes te maken. Wilt u zich verzekeren volgens het begrip passende arbeid of juist beroepsarbeidsongeschiktheid? Wilt u geïndexeerde uitkeringen? Vanaf welke mate van ongeschiktheid, wilt u een uitkering? De hoogte van de premie is afhankelijk van meerdere factoren zoals de loonsom, de precieze dekking, het ziekteverzuim.


Kortom, wij zijn ervan overtuigd dat wij met onze specifieke kennis en onze contacten in de markt u goed van dienst kunnen zijn en geld kunnen besparen als u een van onze adviseurs inschakelt. Er zijn verzekeraars die gespecialiseerd zijn in oplossingen voor arbeidsongeschiktheid. Ook voor hoger opgeleiden en zelfstandig beroepsbeoefenaren zoals artsen, advocaten, notarissen, architecten, accountants e.d.

Onze adviseurs zijn met hun uitgebreide ervaring de juiste sparringpartner. Zij zijn op de hoogte van de fiscale aspecten en weten als geen ander welke oplossingen voor u interessant zijn.

Neem voor vrijblijvend advies op maat contact met ons op