Voor advies bel 015 - 215 78 00

Voorbeeldberekening maandlasten hypotheek

In ons persoonlijk en uitvoerige adviesgesprek werken wij het liefst zo min mogelijk met een computer. Wij willen dat u goed begrijpt hoe uw persoonlijke hypotheekberekeningen tot stand komen en welke factoren van invloed zijn op uw maandlasten. En dat lukt ons altijd weer!

 

Voorbeeld

Een man en vrouw van beiden 36 jaar en dus geen vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Zij hebben een gezamenlijk bruto-inkomen van € 70.000,-. Zij hebben een huis op het oog met een vraagprijs van € 360.000,-. Ze schakelen een aankoopmakelaar in en deze weet de woning aan te kopen voor € 350.000,-.

Investeringsopzet:

Koopprijs                                     € 350.000,-
Kosten Koper 5%                        €   17.500,-

————— +

Benodigd bedrag                       € 367.500,-
Benodigde eigen middelen      €   17.500,-

————— -/-

Maximale verstrekking             € 350.000,-
(100% van de marktwaarde in 2023)

Na een uitvoerig gesprek is de wens een annuïteitenhypotheek van € 350.000,- met een rentevast periode van 10 jaar tegen een rente van bijvoorbeeld 5%.

 

Maandlasten

De daarbij behorende maandlasten bedragen:

I. Rente (bijvoorbeeld 5% voor 10-jaarsrente)

Rente per maand = 5%

× € 350.000 / 12 maanden        € 1.458,-
Teruggave van het
belastingvoordeel van 37%       €     540,-

————— +

Maandelijkse netto rente           €     918,-

 

  Interesse in een vrijblijvend gesprek?

  Mocht het een en ander u niet duidelijk zijn, of u wilt vrijblijvend een afspraak maken, dan kan dat via dit formulier.

   

  Uw gegevens

   

  Naam*

  E-mailadres*

  Als u liever heeft dat wij u bellen, vult u dan uw best bereikbare telefoonnummer in.

   

  Telefoon

   

  Opmerkingen*

  II. Eigen woningforfait (gebaseerd op de WOZ-waarde € 325.000,-)

  WOZ van € 325.000,-  × 0,35%  ×

  37% / 12 maanden =           € 35,–

  III. Verplichte a lossing annuïteitenhypotheek van € 350.000 € 421,–

  Het kenmerk van deze hypotheekvorm is dat de bruto maandlast gedurende de gehele hypotheek gelijk blijft. In de loop der jaren wordt steeds een groter bedrag maandelijks afgelost, waardoor dit stel over 30 jaar de gehele lening heeft afgelost. Met het verstrijken van de tijd neemt de netto last per maand toe. Om een idee te geven, kunt u denken aan ieder jaar een stijging van de maandlast van maximaal € 10,- op maandbasis.

  IV. Eventueel annuïtaire dalende overlijdensrisico van € 175.000 € 15,–

  Eventueel eist de geldverstrekker een overlijdensdekking of u vindt het raadzaam een dekking te hebben in geval van onverhoopt overlijden. Over de hoogte kunnen we u adviseren en zal mede afhankelijk zijn van uw wensen en aanwezige voorzieningen zoals partnerpensioen. De hoogte van de maandelijkse premie hangt af van de leeftijd, looptijd van de verzekering, de hoogte van het verzekerde bedrag en wie er verzekerd wordt (1 of 2 personen). In dit voorbeeld is uitgegaan van een stel van begin 30.

  V. Verzekering tegen werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid bijv. € 20,–

  Deze verzekering is niet verplicht, maar zal voor veel mensen wenselijk zijn omdat in geval werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid optreedt een fors inkomensverlies optreedt. Het betalen van de hypotheeklasten kan dan een wellicht een probleem zijn. De hoogte van het inkomensverlies kunnen we berekenen. Op basis hiervan kunnen we de risico’s in kaart brengen en u wel of niet verzekeren. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van de leeftijd, looptijd van de verzekering, de hoogte van het verzekerde bedrag en wie er verzekerd wordt (1 of 2 personen).

  Totale netto maandlast bedraagt I + II + III + IV + V opgeteld € 1.424,–

  Bovenstaande berekening is slechts bedoeld als voorbeeld. In ons uitvoerige gesprek zullen we graag met u dieper ingaan op de aspecten waarmee wij de maandlast kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van een kortere of langere rentevastperiode, meer of minder aflossen, hogere overlijdensdekking etc.

  V&W Adviseurs is adviseur op het gebied van hypotheken en andere financiële diensten. Ons kantoor is een volledig onafhankelijk advieskantoor. Dit betekent dat geen enkele verzekeraar een financieel belang heeft in ons bedrijf. Onze hypotheekadviseurs hebben een ruime ervaring in het verzekerings- en bankwezen. Onze adviseurs zijn hoog opgeleid. Dit geeft u de zekerheid dat de kwaliteit van hoog niveau is.

  V&W Makelaars houdt zich bezig met particulier onroerend goed. Wij begeleiden en adviseren onze cliënten op het gebied van particulier onroerend goed (woonhuizen en appartementen), verrichten hiervoor de taxaties en opereren altijd strikt onafhankelijk en met grote kennis van zaken in deze vaak ingewikkelde markt. Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Hierdoor zijn wij in staat de klant extra zekerheden en voordelen te bieden.

  Bent u benieuwd naar hoe deze berekeningen u kunnen helpen? Wij vinden het belangrijk dat u begrijpt hoe uw hypotheekberekeningen in elkaar zitten. Daarom kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak inplannen.