Voor advies bel 015 - 215 78 00

Hypotheek meenemen naar een volgend huis

Een hypotheek meenemen naar een volgend huis

Een veel gestelde vraag die wij geregeld krijgen: ”Kunnen we de hypotheek meenemen naar een nieuwe woning?”. De eerste vraag die wij dan terugstellen is, wilt u de hypotheek in zijn geheel meenemen naar het nieuwe huis of wilt u alleen de hypotheekvorm meenemen naar het nieuwe huis. Hier zit namelijk een wezenlijk verschil tussen, hetgeen wij uiteraard even zullen uitleggen.

Een bestaande hypotheek meenemen naar het volgend huis

Dit komt met de lage hypotheekrente van de afgelopen jaren minder vaak aan de orde, maar het kan wel degelijk een wens zijn voor de nieuwe hypotheek. Een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel dat uw bestaande hypotheek een hypotheekrente van 3% kent en nog 20 jaar vast staat, dan wilt u deze hypotheek meenemen naar een nieuwe woning als de hypotheekrente voor een nieuw af te sluiten hypotheek bijvoorbeeld 4% zou bedragen.

hypotheek-meenemen-vw-adviseurs

Dit behoort zeker tot de mogelijkheden en zal goed bekeken moeten worden door de hypotheekadviseur. U dient te beseffen dat ook voor het meenemen van de hypotheek wederom een nieuw hypotheekadvies nodig is. Dit omdat de voorwaarden anders kunnen zijn en omdat het onderpand (het huis) wijzigt.

De hypotheekadviseur dient een nieuwe hypotheekaanvraag in te dienen bij de bestaande hypotheekverstrekker. Deze hypotheekverstrekker gaat de gehele hypotheekaanvraag opnieuw beoordelen! Als de hypotheekaanvraag wordt goedgekeurd dan sluit u feitelijk een nieuwe hypotheek af met de oude hypotheekrente condities.

Kortom, het meenemen van de bestaande hypotheek kan zeker interessant zijn voor u! Maar het vergt wel een volledig nieuwe hypotheekaanvraag van de hypotheekadviseur. Voordeel is dan dat u de oude hypotheekrente mee kunt nemen. Neem voor meer informatie over het meenemen van uw hypotheek contact op met V&W Adviseurs via 015 – 215 78 00 of stuur ons een e-mail op info@vwadviseurs.nl.

De hypotheekvorm meenemen

Hierboven beschreven we de optie dat u de hypotheekrente van de hypotheek kunt meenemen. Dat kan dus alleen bij de bestaande hypotheekverstrekker. U kunt ook de hypotheekvormen meenemen naar een nieuwe hypotheekverstrekker. Dit betekent automatisch dat u een nieuwe hypotheek moet gaan afsluiten via een hypotheekadviseur en dat de actuele hypotheekrente voor u geldt.

Hieronder gaan wij in op de veranderde hypotheekregels, het zogenaamde overgangsrecht van de hypotheek, die per 1 januari 2013 geldt.

Wilt u direct meer informatie over het meenemen van specifieke hypotheekvormen, klik dan hieronder:

vw adviseurs hypotheek meenemen naar volgend huis

Interesse in een vrijblijvend gesprek?

Mocht het een en ander u niet duidelijk zijn, of u wilt vrijblijvend een afspraak maken, dan kan dat via dit formulier.

 

Uw gegevens

 

Naam*

E-mailadres*

Als u liever heeft dat wij u bellen, vult u dan uw best bereikbare telefoonnummer in.

 

Telefoon

 

Opmerkingen*

Overgangsrecht hypotheek

Als u uw huidige huis verkoopt en u wilt een nieuw huis kopen, krijgt u mogelijk te maken met nieuwe hypotheekregels rond de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek.

Of u de hypotheekvorm kunt meenemen hangt af van uw persoonlijke situatie.

Huis kopen zonder het afsluiten van een aanvullende hypotheek

U had reeds een hypotheek (en een huis) op 31 december 2012 en wilt een nieuw huis kopen en u heeft geen aanvullende hypotheek nodig? In dat geval gelden de nieuwe hypotheekregels niet en kunt u uw huidige hypotheekvorm meenemen naar uw nieuwe woning. De hypotheekverstrekker beoordeelt aan de hand van de geldende regels of u een hypotheekofferte kunt aanvragen.

Huis kopen en het afsluiten van hogere hypotheek is gewenst

U had reeds een hypotheek (en een huis) op 31 december 2012 en wilt een nieuw huis kopen en u heeft een meer hypotheek nodig uw bestaande hypotheek? In dat geval gelden de nieuwe hypotheekregels. U kunt (afhankelijk van uw persoonlijke situatie) uw huidige hypotheekvorm meenemen naar uw nieuwe woning.

Voor wat betreft de aanvullende hypotheek krijgt u te maken met de nieuwe hypotheekregels. Voor de aanvullende hypotheek geldt dat u deze binnen 30 jaar geheel en minimaal annuïtair moet aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dit betekent dat u voor deze hypotheek kunt kiezen tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. Voor de bestaande hypotheek blijven de huidige hypotheekregels gelden.

U bent overigens niet verplicht om bij dezelfde hypotheekverstrekker te blijven!

Huis kopen en tussentijds gaat u huren

U had reeds een hypotheek (en een huis) op 31 december 2012 en wilt een nieuw huis kopen maar u huurt momenteel tijdelijk. Het hangt van de situatie af of de nieuwe hypotheekregels gelden.

Nieuw huis kopen uiterlijk in datzelfde jaar of het jaar daarop volgend

Heeft u vanaf 2012 een eigen woning, waarop een hypotheek rustte en deze verkocht in een bepaald jaar. Voor de hoogte van de hypotheekschuld van uw oude woning gelden de oude hypotheekregels, mits u het nieuwe huis koopt uiterlijk in datzelfde belastingjaar of het jaar daarop volgend.

TIP: Let wel op dat voor het kopen van het huis geldt dat de overdracht van het huis notarieel heeft plaats gevonden. Dus hier geldt niet als datum het tekenen van de koopovereenkomst.

Is deze situatie voor u van toepassing dan bent u niet verplicht om uw bestaande hypotheek minimaal annuïtair af te lossen. U kunt de bestaande hypotheek(vorm) meenemen naar het volgende huis. Wilt u een hogere hypotheek afsluiten, dan gelden voor de aanvullend af te sluiten hypotheek de nieuwe hypotheekregels en moet u deze aanvullende hypotheek verplicht minimaal annuïtair aflossen.

Nieuw huis kopen zonder het overgangsrecht van de hypotheek

Het is mogelijk dat u vanaf 2012 een eigen woning heeft (gehad), waarop een hypotheek rustte en mogelijk niet in aanmerking komt voor het overgangsrecht.

Dit is het geval wanneer u uw woning verkocht heeft of gaat verkopen en u niet binnen het lopende kalenderjaar of het jaar daarop volgend een nieuw huis koopt. In dit geval gelden voor u de nieuwe hypotheekregels en kunt u de hypotheekvorm niet meenemen. Dat betekent dat u de nieuw af te sluiten hypotheek volgens de nieuwe hypotheekregels verplicht minimaal annuïtair moet gaan aflossen.

TIP: Kortom, als u uw woning dus in 2015 verkoopt, moet uw hypotheek voor uw nieuwe woning voor eind 2016 passeren (bij de notaris). En als uw woning in 2016 verkoopt, moet uw hypotheek voor uw nieuwe woning uiterlijk eind 2017 passeren, etc. Voldoet u hieraan, dan kunt u desgewenst uw bestaande hypotheek meenemen naar de nieuwe woning. Heeft u een hogere hypotheek nodig, dan gelden voor dit deel wel de nieuwe belastingregels. De aanvullende hypotheek moet u minimaal annuïtair aflossen.

Vrijblijvend hypotheekadvies van V&W Adviseurs

We hebben getracht u inzicht te geven in het meenemen van de bestaande hypotheek bij verhuizing naar een volgend huis. U kunt zich voorstellen dat een goed hypotheekadvies meerwaarde heeft.

Kortom, laat u deskundig begeleiden door een hypotheekadviseur van V&W Adviseurs. Wij nodigen u graag uit voor een gratis hypotheekgesprek. Neem contact op via mail of telefonisch via 015 – 215 78 00.